Kuluttajansuoja

Suomen Kasvurahoitus Oy on suomalainen rahoitusyhtiö, joka on rekisteröity Etelä-Suomen aluehallintoviraston ylläpitämään luotonantajarekisteriin. Noudatamme toiminnassamme Suomen lakia ja kuluttajaviranomaisten säännöksiä ja suosituksia.

 

Vertaislainan toimintaa valvovat kuluttaja-asiamies, kuluttaja- ja kilpailuvirasto sekä Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Kuluttaja-asiamiehen ja kuluttaja- ja kilpailuviraston internetsivuilla www.kkv.fi sekä aluehallintoviraston internetsivuilla www. avi.fi on tarkempia tietoja yhteydenottoja varten. Kuluttaja- ja kilpailuviraston yhteystiedot ovat: Haapaniemenkatu 4 A, PL 5, 00531 Helsinki, puh. 029 553 6901 ja Etelä-Suomen aluehallintoviraston yhteystiedot ovat: Ratapihantie 9, PL 110, 00521 Helsinki, puh. 029 501 6000 (vaihde).

 

Mikäli sopimusehtoihin koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).