Tietosuojaseloste

Suomen Kasvurahoitus Oy:n asiakasrekisterin tietosuojaseloste

 
Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan Suomen Kasvurahoitus Oy:n ja sen palveluiden Lainaaja.fi ja Luotottaja.fi käytännöt henkilötietojen keräämiseen ja käyttöön.
 
Rekisterinpitäjänä toimii Suomen Kasvurahoitus Oy. 
 
Suomen Kasvurahoitus Oy ja sen hallinnoimat verkkopalvelut Luotottaja.fi ja Lainaaja.fi käsittelevät henkilötietoja useasta eri syystä. Käsittely liittyy mm. luoton myöntämisen prosesseihin, luotonvalvontaan ja kehittämiseen, sekä luottojen maksatukseen ja perintään.
 

Mihin tietojen käsittely perustuu 

Tietojen käsittely perustuu verkkopalvelussa tehtyihin sopimuksiin, esimerkiksi lainasopimukseen. 
 
Sähköisen suoramarkkinoinnin osalta käsittely perustuu suostumukseesi, jonka olet antanut verkkopalvelussa asiakkuuden avaamisen yhteydessä.  
 
Suomen Kasvurahoitus Oy:ltä edellytetään lainsäädännön vuoksi myös toimenpiteitä jotka eivät suoraan liity luotonvalvontaan. Näitä toimenpiteitä ovat mm. rahanpesun estomekanismit ja asiakkaan pakote- ja sanktiolistavertailut.
 

Mihin tarkoitukseen tietojasi käytetään

 
Asiakkuuden hoitamisen, riskiarvionnin ja luotonvalvonnan lisäksi käsittelemme tietojasi lainsäädännön vaatimuksiin perustuen. Nämä käsittelyt voivat liittyä mm. kirjanpitosäädöksiin, raportointiin vero-, täytäntöönpano- ja valvontaviranomaisille, palvelu- tai tuotekohtaiseen lainsäädäntöön (kuten vertaislainaus) liittyvien velvollisuuksien hoitamiseen tai riskienhallintaan. Tietoja käsitellään markkinointitarkoituksiin ja toiminnan kehittämiseen.
 
Rekisteriä käytetään myös lainapäätösten tekemiseen, laskutukseen, perintään ja asiakkaiden tunnistamiseen. Asiakasrekisteriä käytetään myös lakiin perustuvien ja viranomaisten määräysten ja ohjeiden mukaisten säilytys-, raportointi- ja kyselyvelvoitteiden hoitamiseen. Henkilötietoja käytetään henkilötietolain sallimissa ja velvoittamissa rajoissa asiakassuhteen hoitamiseen, hallintaan ja kehittämiseen, analysointiin, tilastointiin ja tietopalveluiden tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen.
 
Lainsäädännöstä tuleva tuntemisvelvoite edellyttää meitä keräämään asiakkaistamme henkilötunnuksen ja nimen ja todentamiseksi sähköisen tunnistautumisen tai kopion henkilöllisyystodistuksesta. Tämän lisäksi meillä tulee olla ajantasaiset yhteystietosi eli osoite, puhelinnumero sekä sähköpostiosoite. Keräämme sijoittaja-asiakkailtamme taloudelliset tiedot, ml. sijoittajakuvan kartoitus-kysymykset. Sijoittajien tarkempi tiedonkeruu perustuu asiakkaan tuntemisvelvollisuuteen ja rahanpesun estämiseen. Puhelut ja sähköpostit voidaan tallentaa dokumentaatio-, laaduntarkkailu- ja kehitystarkoituksiin.
 
Emme pääsääntöisesti siirrä tai luovuta tietojasi EU-/ETA-alueen ulkopuolelle. Mikäli poikkeuksellisesti näin tekisimme, varmistamme sopimuksella, että tietosi ovat vähintään EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen vaatimalla tasolla suojattu. 
 
Emme koskaan myy tietojasi kenellekään. 
 
Rekisterimme sisältää ainakin seuraavat tiedot yksilölliset tiedot asiakkaista:
 • Etu- ja sukunimi
 • Henkilötunnus
 • Osoitetiedot
 • Pankkiyhteystiedot
 • Asumistiedot
 • Sähköpostiosoite
 • Tulo- ja menotiedot
 • Tieto muista myönnetyistä luotoista
 • Työsuhdetiedot
 • Muut asiakkaan itsensä antamat tiedot
 • Tiedot haetuista ja myönnetyistä luotoista ja luottopäätöksistä
 • Maksuhäiriötiedot
 • Suoramarkkinointikiellot ja suostumukset
 • Laskutukseen sekä perintään liittyvät tiedot
 • Haettujen ja myönnettyjen luoton tiedot
 • Asiakassuhteen alkamis- ja päättymispäivä
 • Mistä keräämme tietoa
Asiakkailtamme verkkopalvelussa saatavien tietojen lisäksi tallennamme tietoa asiakastapaamisten perusteella, noudamme tietoa viranomaistahoilta ja kaupallisilta tiedonvälittäjiltä, kuten väestörekisteri, Suomen Asiakastieto Oy, Bisnode Oy, verohallinnon rekisterit, yritysrekisterit ja pakote- ja sanktiolistat.
 
Suomen Kasvurahoitus Oy voi käyttää alihankkijoita tiedon käsittelyssä, asiakaspalvelussa, verkkopalvelujen tuottamisessa, markkinointianalyyseissä tai yhteydenpidossa. Yhteistyökumppanit sijaitsevat EU-/ETA-alueella ja tietoja hallinnoidaan EU:n tietosuojasääntelyn edellyttämällä tavalla. 
 

Tietojen säilytys  

 
Tiedot, joita ei tarvitse tai saa säilyttää lainsäädännöstä johtuen, poistamme asiakkuuden päättymisen jälkeen. Säilytettävien tietojen osalta säilytysajat vaihtelevat kulloinkin lainsäädännöstä riippuen ja kirjanpitosäännösten vuoksi tietoja voidaan säilyttää jopa kymmennen vuotta.
 
Manuaalinen aineisto säilytetään asianmukaisesti lukituissa tiloissa enintään 7 vuotta viimeisestä asiakastapahtumasta. Sähköisesti tallennettu tieto säilytetään enintään 7 vuotta viimeisestä asiakastapahtumasta asianmukaisesti suojatussa, käyttäjätunnistuksen vaativassa tietojärjestelmässä. Tiedot käsitellään luottamuksellisesti, eivätkä niihin pääse käsiksi yrityksen ulkopuoliset tahot.
 

Tietojen luovuttaminen 

 
Rekisterin sisältämiä asiakastietoja voidaan käyttää rekisterinpitäjän ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden ja näiden yhteistyökumppanien markkinointiin, markkinatutkimuksiin sekä markkinointikilpailujen järjestämiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille.
 
 
Voimme kuitenkin luovuttaa tai siirtää tietojasi tilanteessa, joka on keräämisen käyttötarkoituksen mukainen, tai käytämme ohjelmistoa, joka on toisen toimijan ylläpitämä. Kaikkien yhteistyökumppaneidemme kanssa on solmittu kirjallinen sopimus, jossa käsittelijän vastuu tietojesi käsittelystä on määritelty, ja jossa tietojesi käsittely on rajattu vain sopimuksen mukaiseen käsittelyyn.
 

Oikeus pyytää tietojen poistamista tai muuttamista

Lähtökohtaisesti, sinulla on kuitenkin oikeus pyytää tietojesi poistamista, kun vastustat tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksissa.
 
Teemme parhaamme pitääksemme tietosi ajan tasalla, mutta mikäli huomaat tiedoissasi virheitä, otathan yhteyttä lainaaja@lainaaja.fi. 
 

Markkinointikielto

Kun haluat peruuttaa suostumuksesi sähköiseen suoramarkkinointiin, voit poistua postituslistalta markkinoinnissa olevan toiminnon kautta.
 

Tallennetut tiedot

Lähetä lyhyt viesti lainaaja@lainaaja.fi, ja pyydä saada nähdä tietosi. Vastaamme pyyntöösi mahdollisimman nopeasti, kuitenkin viimeistään 30 vrk kuluessa. Yksilöi pyynnössä, mistä palvelusta on kyse.
 
Sinulla on oikeus saada meille antamasi henkilötiedot koneellisesti luettavassa muodossa. Oikeus koskee henkilötietoja, joita on käsitelty ainoastaan automaattisesti ja suostumuksen perusteella. Tietojen toimitus tapahtuu 30 vrk kuluessa pyynnöstäsi.
 
Mikäli koet, että tietosuoja-asetukseen perustuvia oikeuksiasi on loukattu Suomen Kasvurahoitus Oy:n toimesta, sinulla on oikeus tehdä Tietosuojavaltuutetun toimistoon valitus asiasta. 
 

Tietojen suojaus

 
Suojamme tietojasi fyysisin, teknisin ja organisatorisin toimenpitein estääksemme luvattoman käsittelyn, häviämisen, vahingoittumisen tai tuhoamisen. Suojauksessa käytämme seuraavia menetelmiä: tietosi ovat saatavilla vain työntekijöille, joilla on työtehtäviensä perusteella siihen oikeutus , henkilöstön kattava tietosuoja-koulutus ja tietotekninen suojaaminen esim. käyttöoikeuksin
 
Tätä tietosuojakäytäntöä voidaan muuttaa, joten kehotamme sinua tarkastamaan sisällön ajoittain. 
 

Yhteystiedot

 

Rekisterin pitäjä

Suomen Kasvurahoitus Oy
 
Y- tunnus: 2321467-7
 
Kristiinankatu 5 B 20100 Turku
 

Tietosuojavastaava

 

Sami Törmä, sami.torma (at) front.fi
 
Kristiinankatu 5 B 20100 Turku